12 stycznia 2017

Akcesoria

Mikrosystem
Smarowanie minimalną ilością
Mikrosystem firmy ARIANA opiera się na współosiowej główce rozpryskowej, która generuje okrągły strumień z kątem rozpyłu. Skręcanie nasadki urządzenia umożliwia otrzymywanie rozmaitych stożków rozpylonej cieczy dla różnych zastosowań. Współosiowa główka rozpryskowa sterowana jest pneumatycznie, a ciecz doprowadzana jest do niej przez odrębny pojemnik bezciśnieniowy.

Pompa Power-Vac

Pompa Power-Vac firmy ARIANA jest dwufunkcyjną pompą ssącą i tłoczącą napędzaną sprężonym powietrzem. Stosuje się ją przede wszystkim do napełniania lub opróżniania zbiorników cieczy chłodzących i smarujących. Ze względu na budowę pompy jej przytwierdzenie do standardowych beczek jest proste i szybkie. Pompę należy przykręcić do otworu beczki, a następnie podłączyć do sprężonego powietrza. Do drugiego otworu beczki należy podłączyć wąż odprowadzający.

Pompa Power-Vac