Zmniejszenie kosztów ekspoatacji poprzez oczyszczanie emulsji

Odpowiednie zastosowanie urządzeń do oczyszczania emulsji (R-3000, Clean System) pozwala wielokrotnie zwiększyć żywotność substancji i zredukować do minimum koszty usuwania odpadów. Środki chłodząco-smarujące stosowane przy obróbce skrawaniem podlegają silnym zabrudzeniom. Docierające z zewnątrz oleje hydrauliczne, oleje do prowadnic oraz tłuszcze odkładają sie na powierzchni emulsji i przy dużej koncentracji utrudniają niezwykle istotną wymianę tlenu. W połączeniu z odkładającymi się i pływającymi po powierzchni emulsji substancjami stałymi wytwarza Read more about Zmniejszenie kosztów ekspoatacji poprzez oczyszczanie emulsji[…]