12 stycznia 2017

Mieszalniki i refraktometry

Mieszalniki są to urządzenia niezbędne do mieszania emulsji i płynów smarująco-chłodzących. W naszej ofercie znajdą Państwo 3 różne wersje mieszalników w zależności od zastosowani: Mono, Duo i Maxi Duo, które mają możliwość mieszania od 540 do 2500 l/h.

 

Dzięki posiadanemu zaworowi iglicowemu Mieszalnik Mono firmy Ariana umożliwia szybkie i dokładne ustawienie stężenia cieczy chłodzących i smarujących, co pozwala na mieszanie cieczy w optymalnym stężeniu.

Mieszalnik Mono posiada jeden wlot wody i jeden wlot koncentratu. Użytkownik może korzystać z raz ustalonego, optymalnego stosunku składników mieszanki. Ustawienie to można oczywiście w każdej chwili zmodyfikować. Ze względów bezpieczeństwa przy wlocie wody umieszczono zawór zwrotny, który zapobiega jakiemukolwiek wyciekowi mieszanych cieczy do systemu wody pitnej.

Mieszalnik Mono jest najprostszym spośród serii mieszalników. Urządzenie wyposażone jest w specjalny zestaw montażowy umożliwiający łatwe i szybkie przymocowanie mieszalnika do beczki. Mieszalnik Mono jest kompaktowy i niezwykle poręczny.

Przykład: Ustalenie stosunku składników mieszanki
            Obroty                                Stosunek składników mieszanki
                      5                                              ok. 3,0 %
Dane techniczne:
Wlot wody                                                cal                                    1/2
Wylot cieczy zmieszanej                           cal                                    1/2
Wlot koncentratu                                       cal                                    3/8
Objętość mieszania                                   l / h                                   540

Dzięki dwóm zaworom iglicowym Mieszalnik Duo firmy Ariana umożliwia szybkie i dokładne ustawienie stężenia cieczy chłodzących i smarujących, co pozwala na mieszanie cieczy w optymalnym stężeniu.
Mieszalnik Duo posiada jeden wlot wody i dwa wloty koncentratu. Użytkownik może korzystać z raz ustalonego, optymalnego stosunku składników mieszanki. Ustawienie to można oczywiście w każdej chwili zmodyfikować. Ze względów bezpieczeństwa przy wlocie wody umieszczono zawór zwrotny, który zapobiega jakiemukolwiek wyciekowi mieszanych cieczy do systemu wody pitnej.

W odróżnieniu od mieszalnika Mono mieszalnik Duo wyposażono w dwa wloty koncentratu. Dzięki temu możliwe jest mieszanie dwóch różnych koncentratów bez konieczności zmiany położenia urządzenia.

Przykład: Ustalenie stosunku składników mieszanki
            Obroty                                Stosunek składników mieszanki
                      5                                              ok. 3,0 %

Dane techniczne:

Wlot wody                                                cal                                    1/2
Wylot cieczy zmieszanej                           cal                                    1/2
Wlot koncentratu                                       cal                                    3/8
Objętość mieszania                                   l / h                                   540

 

Refraktometr firmy Ariana jest ważnym instrumentem kontroli emulsji i środków smarująco-chłodzącyc. Umożliwia szybkie sprawdzenie ich koncentracji, dzięki czemu możliwe jest stosowanie cieczy w optymalnym stężeniu.

Stosowanie urządzenia pozwala osiągnąć następujące korzyści:

1. Lepsze wykorzystanie obrabiarki,
2. Wydłużenie żywotności narzędzi,
3. Zapobieganie rdzewieniu spowodowanemu zbyt niskim stężeniem emulsji,
4. Zróżnicowanie stężenia emulsji w zależności od wymagań (TRGS-611),
5. Redukcja kosztów.

Skala refraktometru jest dobrze oświetlona i łatwa do odczytania.

Refraktometry

 

Zasada działania nowego mieszalnika tłokowego ARIANA polega na wykorzystaniu ciśnienia wody do pobierania koncentratu ze zbiornika. Dozownik śrubowy umożliwia ustawienie optymalnej ilości koncentratu do pobrania ze zbiornika. Użytkownik w każdej chwili może zmodyfikować poziom stężenia emulsji według własnych potrzeb. Mieszalnik tłokowy posiada jeden wlot wody, jeden wlot koncentratu, oraz jeden wylot mieszanki wraz z wężem odprowadzającym. Wąż ten może być dowolnie przedłużany, ponieważ, w odróżnieniu od standardowych mieszalników, nie powoduje on powstania podciśnienia w systemie. Z powodów bezpieczeństwa rekomendujemy zainstalowanie systemu oczyszczania wody z zanieczyszczeń, przed wprowadzeniem jej do mieszalnika. Dzięki odpowiedniemu systemowi montażowemu, mieszalnik możemy zamocować zarówno do beczki, jak i do ściany.

Mieszalnik tłokowy umożliwia uzyskanie stężenia mieszanki do 10%. Mieszalniki Tłokowe firmy Ariana występują w 3 różnych wariantach: mieszające w objętości 600 l/h, 2 500 l/h oraz 10 000 l/h.

Nie bez znaczenia jest fakt, że mieszalniki te są odporne na skoki ciśnienia wody zasilającej.

Mieszalnik tlokowy