Zmniejszenie kosztów ekspoatacji poprzez oczyszczanie emulsji

Produkty firmy ARIANA kompleksowo stosowane w trakcie procesu produkcyjnego zmniejszają koszty eksploatacyjne związane z:

Zanieczyszczeniem fizycznym (wióry, pył itd.) emulsji chłodzących bądź olejów.

Zużyciem chemicznym  chłodziw, które przyczynia sie do rozwoju grzyba i rozkładu struktury chłodziwa (którego rozwój charakteryzuje pojawienie się specyficznego nieprzyjemnego zapachu).

Odpowiedni dobór stężenia emulsji wydłuża  żywotność narzędzi skrawających, poprawia jakość powierzchni obrabianych detali, redukuje do minimum ryzyko zjawiska wczesnego rozkładu emulsji i powstania grzyba.

Dlatego w ofercie ARIANY pojawiły się precyzyjne mieszalniki emulsji. Zostały one tak zaprojektowane aby ryzyko uszkodzenia mieszalnika było minimalne.

Odpowiednie zastosowanie urządzeń do oczyszczania emulsji (R-3000, Clean System) pozwala wielokrotnie zwiększyć żywotność substancji i zredukować do minimum koszty usuwania odpadów.

Środki chłodząco-smarujące stosowane przy obróbce skrawaniem podlegają silnym zabrudzeniom. Docierające z zewnątrz oleje hydrauliczne, oleje do prowadnic oraz tłuszcze odkładają sie na powierzchni emulsji i przy dużej koncentracji utrudniają niezwykle istotną wymianę tlenu. W połączeniu z odkładającymi się i pływającymi po powierzchni emulsji substancjami stałymi wytwarza się idealne podłoże dla rozwoju bakterii i grzybów, które rozkładają środki chłodząco-smarujące. Zapewnienie ciągłej pielęgnacji poprzez regularne usuwanie zabrudzeń znacznie przedłuża żywotność środków chłodząco-smarujących oraz obniża koszty usuwania odpadów.